ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

EVILION-STILVI SEA & SUN HOTELS

Τα Evilion-Stilvi Sea & Sun Hotels λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού για την εφαρμογή νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων σε τουριστικά καταλύματα της χώρας ενόψει της επαναλειτουργίας τους στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19, προχωρά στην κατάρτιση Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.
Το ξενοδοχείο μας έχει πιστοποιηθεί με το ειδικό σήμα Health First, ότι τηρεί τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης και την ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος εντός του καταλύματος. Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη εμφάνισης και η αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό της επέκτασης στο προσωπικό και τους φιλοξενούμενους, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Το Σχέδιο Δράσης συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και θα αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις.
Στόχος των ξενοδοχείων μας, με το Σχέδιο Δράσης και με το Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος είναι αφενός να προστατεύσουν το προσωπικό και τους φιλοξενούμενους τους και αφετέρου να καθοδηγούν το προσωπικό τους ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη νόσο COVID-19.

Συγκεκριμένα στα ξενοδοχεία μας τηρούνται τα εξής:

Μέτρα ατομικής υγιεινής και Μέσα Ατομικής Προστασίας – Γενικά Μέτρα

Η Διοίκηση λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής (τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τρίτους) στο χώρο εργασίας και επιβλέπει τη συνεχή εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα:

  • Ενημερώνει και παροτρύνει το προσωπικό και τους τρίτους για συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (πλύσιμο – καθαρισμός χεριών, κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο κ.λπ.).
  • Παρέχει κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως νιπτήρες για πλύσιμο χεριών και απαιτούμενων υλικών – μέσων, όπως αντισηπτικά διαλύματα και υλικά για στέγνωμα χεριών (χειροπετσέτες μιας χρήσης) στους εργαζομένους και τοποθετεί κατάλληλους μηχανισμούς για αντισηψία των χεριών στις εισόδους / εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος, δίνει έμφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό.
  • Εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (μάσκες, ασπίδα προσώπου, γάντια, κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις αρμοδίων φορέων.
  • Επιβλέπει την επάρκεια των αποθεμάτων σε ΜΑΠ.
  • Εκπαιδεύει το προσωπικό για την ασφαλή χρήση των ΜΑΠ βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ και επιβλέπει την ορθή χρήσης τους.
    Επιβλέπει την προσέλευση τρίτων (π.χ. πελατών, συνεργατών, διανομέων, κ.λπ.) στο χώρο του καταλύματος και τους ενημερώνει ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων και να γίνεται χρήση των ΜΑΠ.
  • Δίνει συνεχή ενημέρωση στο προσωπικό, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. προφορική ενημέρωση, ανάρτηση ανακοινώσεων ή πινακίδων ενημέρωσης / υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα σε όλους τους χώρους, διαδικτυακά κ.λπ.
  • Εκπαιδεύει σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες των ίδιων των εργαζομένων σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, όπως είναι η άμεση ενημέρωση του υγειονομικού υπεύθυνου και της Διοίκησης για την πρόληψη της διασποράς του Covid19 και η προβλεπόμενη απομόνωση.
  • Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό αναφορικά με τις ειδικές οδηγίες για καθαρισμό στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος. Συγκεκριμένα: α) το άτομο παραμένει στο δωμάτιό του με την πόρτα κλειστή, β) χορηγείται σε αυτό άμεσα απλή χειρουργική μάσκα προστασίας και χαρτομάντηλα, γ) αν υπάρχει συνοδός που επιθυμεί να μείνει κοντά του χορηγείται απλή χειρουργική μάσκα και γίνεται σύσταση για να πλένει τα χέρια του σχολαστικά μετά από κάθε επαφή με το ύποπτο κρούσμα και να μην αγγίζει το πρόσωπό του, δ) απαγορεύεται η είσοδος σε μέλη του προσωπικού στο δωμάτιο και ασχολείται αποκλειστικά ένα μέλος του προσωπικού με αιτήματα του πελάτη, ε) ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός ατομικής προστασίας απορρίπτεται σε κλειστό κάδο, στ) μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού ακολουθεί σχολαστικό πλύσιμο των χεριών.
  • Προτρέπει εργαζόμενους και πελάτες να χρησιμοποιούν τις σκάλες αντί τους ανελκυστήρες, στο μέτρο του δυνατού.
  • Συνεργασία με συμβεβλημένο ιατρό για την περίπτωση εμφάνισης κρούσματος Covid -19.

Αρχείο Καταλύματος και Βιβλίο Συμβάντων

  • Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο (όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Για αυτούς τους λόγους και για γρηγορότερο check-in έχει δημιουργηθεί από το ξενοδοχείο μας ένα Έντυπο Στοιχείων Πελάτη, το οποίο συμπληρώνεται απαραιτήτως και είναι διαθέσιμο στη ρεσεψιόν ή κατόπιν αιτήματος μέσω email πριν την άφιξη.
  • Υπάρχει η προβλεπόμενη προσοχή και ασφάλεια στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες και το προσωπικό ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
  • Επίσης, υπάρχει καταγραφή και ενημέρωση του Βιβλίου Συμβάντων COVID-19 στην υποδοχή του ξενοδοχείου.

Εργαζόμενοι

Κάθε μέλος του προσωπικού του ξενοδοχείου είναι εμβολιασμένο και συμμορφώνεται αυστηρά με τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του Covid-19. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι πρέπει να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής:

  • Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, οπωσδήποτε πριν και μετά την επαφή με χρήματα ή αντικείμενα πελατών, πριν το φαγητό, πριν και μετά το διάλειμμα εργασίας, μετά από επίσκεψη στην τουαλέτα και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών με βάση την αλκοόλη με περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% αιθυλικής αλκοόλης ή 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης.
  • Κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο / εναλλακτικά εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, κάλυψη στόματος με το μέσα μέρος του αγκώνα.
  • Απόρριψη χαρτομάντηλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.
  • Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής, τήρησης απόστασης τουλάχιστον δύο μέτρων από τους συναδέλφους, τους πελάτες ή τρίτους σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του ξενοδοχείου και τους χώρους ανάπαυσης.
  • Αποφυγή αγγίγματος του μπροστινού μέρους της μάσκας ή της ασπίδας προσώπου.
  • Αποφυγή αγγίγματος με τα χέρια του προσώπου.
  • Ενημέρωση υγειονομικού υπεύθυνου σε περίπτωση αδιαθεσίας ή συμπτωματολογίας συμβατής με λοίμωξη Covid-19 ή επαφής με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα και απομάκρυνση από το χώρο εργασίας.
  • Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και ενημέρωση του υγειονομικού υπεύθυνου.
  • Επαναφορά στο χώρο εργασίας μόνο εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική και μετά από 14 ημέρες μετά από στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19.

Υπηρεσία υποδοχής

Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, κρατά αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τους πελάτες και ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.

  • Όταν ζητείται, υπάρχει δυνατότητα: ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19 και φαρμακεία στην περιοχή, και παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας εφόσον και αν ζητηθούν από τον πελάτη.
  • Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.
  • Χρήση προστατευτικού υαλοπίνακα στην υποδοχή.
  • Υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη στην υποδοχή.
  • Εφαρμόζεται τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής.
  • Γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής (reception desk) για τη διατήρηση των αποστάσεων.
  • Τοποθετείται επιδαπέδια σήμανση σε απόσταση δύο μέτρων όπου στέκεται ο πελάτης, και κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής. Τροποποιείται η διάταξη των επίπλων και γίνεται ορθή διαχείριση των ατόμων που αναμένουν να εξυπηρετηθούν με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής και τη διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας.
  • Αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά το check-in/check-out, επιβλέπεται η τήρηση των σωματικών αποστάσεων.
  • Γίνεται απολύμανση των key cards – τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση μετά από τη χρήση.
  • Διεύρυνση διάρκειας check-in και check-out μεταξύ των διαμονών. Check-out μέχρι τις 11:00 π.μ. και check-in από τις 15:00 μ.μ. Με τη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check-in και check-out διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται, απολυμαίνεται επιμελώς και ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.
  • Σταχυολογώντας τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολα τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η δυναμικότητά στα υπνοδωμάτια περιορίζεται στο 50% και τηρείται υποχρεωτικά απόσταση 1,5μ μεταξύ των κλινών. Μάλιστα, κατά την είσοδο των πελατών θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση και θα συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας. Να σημειωθεί ότι τα μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού, η μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/υφασμάτινη),τα γάντια μιας χρήσης είναι πλέον στην καθημερινότητα τους. Ειδικά για το προσωπικό της υπηρεσίας υποδοχής, μπορεί να γίνεται χρήση προσωπείου/ασπίδας προσώπου, όπως τονίζεται.
  • Απαγορεύεται η είσοδος στα δωμάτια σε μη διαμένοντες στο κατάλυμα.

Υπηρεσίες ορόφου & δωματίων

  • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης. Για όσο διάστημα εργάζεται, δεν αγγίζει με τα χέρια το πρόσωπο, δεν καπνίζει, δεν τρώει, και μετά την αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισμού φροντίζει για τη σωστή απόρριψή του και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι.
  • Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων κ.λπ. με πιστοποιημένα προϊόντα.
  • Κατά τη χρήση των απολυμαντικών, ο χώρος είναι καλά αεριζόμενος.
  • Για την καθαριότητα και απολύμανση στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος όλες οι επιφάνειες που έχουν πιθανώς μολυνθεί και όλα τα αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα / μολυσμένα με σωματικά υγρά, πλένονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
  • Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ενισχύονται οι υπηρεσίες υγιεινής και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου».
  • Εφαρμόζεται σχολαστικό καθάρισμα – απολύμανση στο δωμάτιο και στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου. Αναμονή τουλάχιστον 1 ώρας πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη με απαραίτητο αερισμό του δωματίου με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες.
  • Ελέγχεται η επάρκεια εξοπλισμού ΜΑΠ προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια κ.λπ.).
  • Συνιστάται στους πελάτες να μην βρίσκονται στο δωμάτιο όταν μπει το προσωπικό καθαριότητας, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
  • Απομακρύνονται τα διακοσμητικά αντικείμενα.
  • Απομακρύνονται κοινόχρηστα αντικείμενα πολλαπλής χρήσης. Από τα δωμάτια απομακρύνονται όλα τα φυλλάδια κ.λπ.
  • Τοποθετείται ειδικό κάλυμμα (zipper) μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού μετά την απολύμανση τους.
  • Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°).
  • Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του κοινόχρηστου χώρου καθημερινά.

Παρασκευαστήρια /Κουζίνα

  • Τήρηση κανόνων HACCP από το προσωπικό της κουζίνας (αποτύπωση θερμοκρασιών ψυγείων, λίστες παρασκευασμένων φαγητών, θερμοκρασίες ζεστών παρασκευασμάτων).
  • Παραλαβή εμπορευμάτων από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού και πάντα φορώντας τα ενδεδειγμένα ΜΑΠ.
  • Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών.
  • Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο της κουζίνας για τους μη έχοντες εργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, παρέχονται στον επισκέπτη κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας στην είσοδο της κουζίνας.

Εστιατόριο

  • Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής χεριών, κρατά αποστάσεις από τους πελάτες, συναδέλφους ή τρίτους και χρησιμοποιεί σωστά τον προστατευτικό εξοπλισμό.
  • Απομακρύνονται όλα τα διακοσμητικά αντικείμενα.
  • Απομακρύνονται κοινόχρηστα αντικείμενα πολλαπλής χρήσης.
  • Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών στο εστιατόριο ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας του χώρου.
  • Ορίζονται τα έξι (6) άτομα ως ο μέγιστος αριθμός καθήμενων ατόμων σε ένα τραπέζι.
  • Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.
  • Εφαρμόζονται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των καθισμάτων.
  • Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριών στις εισόδους / εξόδους του εστιατορίου.
  • Το ξενοδοχείο παρέχει πρωινό και βραδινό γεύμα σε μπουφέ και τηρεί όλα τα απαιτούμενα. Ειδικότερα, από φέτος οι πελάτες των ξενοδοχείων θα μπορούν να σερβίρονται μόνοι τους στο μπουφέ και όχι με τη βοήθεια του προσωπικού του ξενοδοχείου, όπως γινόταν πέρυσι που δημιουργούσε προβλήματα καθυστερήσεων στη διάρκεια της εξυπηρέτησης των πελατών. Έτσι τα ξενοδοχεία που διαθέτουν μπουφέ, υποχρεούνται με τα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα, να παρέχουν απολυμαντικό χεριών στην είσοδο του μπουφέ, αλλά και να κάνουν ταυτόχρονο έλεγχο ότι αυτό γίνεται από τους πελάτες. Την ίδια στιγμή, υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση διαχωριστικού προστατευτικού στα φαγητά κλπ , ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα οι πελάτες να προμηθεύονται γάντια μιας χρήσης προκειμένου να πιάσουν τη λαβίδα κλπ. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία του καθιστικού – χώρου τραπεζαρίας για άλλες δραστηριότητες, εκτός αυτής της εστίασης.
  • Τηρείται αποτελεσματική απολύμανση στα καθίσματα, τα τραπέζια και σε κάθε άλλο αντικείμενο μετά από κάθε αλλαγή πελατών.

Κοινόχρηστοι χώροι

Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται lobby, καθιστικά, υπαίθρια καθιστικά και εφαρμόζονται τα εξής μέτρα:

  • Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων.
  • Τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριών.
  • Σήμανση για αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων. Τοποθέτηση απολυμαντικών στις εισόδους και σύσταση για χρήση κατά την είσοδο και έξοδο. Συχνή καθαριότητα ανελκυστήρων με έμφαση σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά.
  • Σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν σωματικές αποστάσεις.
  • Μετακίνηση επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους κοινόχρηστους χώρους (2 άτομα / 10 τ.μ.).
  • Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων και κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης.
  • Καθαρισμός και απολύμανση όλων των επιφανειών.
  • Σήμανση εντός των αποχωρητηρίων για τον περιορισμό της μετάδοσης μέσω αερολυμάτων.
  • Επαρκή αερισμό των εργασιακών χώρων και τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού. Φυσικός αερισμός των χώρων και αποφυγή του συγχρωτισμού των ατόμων σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή ανανέωση του αέρα.
  • Απολύμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, χώρων όπου έχει εντοπιστεί πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα της λοίμωξης Covid-19.

Κλιματισμός και Αερισμός Χώρων

  • Αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα.
  • Συνεχής λειτουργία των κλιματιστικών στους κοινόχρηστους χώρους, για αποφυγή πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών.
  • Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα.
  • Όλες οι μονάδες κλιματισμού στα δωμάτια έχουν συντηρηθεί σωστά και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πισίνα

  • Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα εξωτερικού χώρου. Η χλωρίωση, η ρύθμιση του pH και οι κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της πισίνας κάθε στιγμή δεν θα είναι μεγαλύτερος από έναν λουόμενο ανά 5m2 επιφάνειας νερού.
  • Η διάταξη των καθισμάτων (ξαπλώστρες, καρέκλες, κτλ.) έχει γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δηλαδή 2 μέτρα απόσταση σε κάθε κατεύθυνση.
  • Τηρείται αποτελεσματική απολύμανση στα καθίσματα, τα τραπέζια και σε κάθε άλλο αντικείμενο μετά από κάθε αλλαγή πελατών.

Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος COVID-19

Εάν ένας επισκέπτης πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

  • Ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί με τον συμβαλλόμενο ιατρό, ο οποίος αξιολογεί το περιστατικό. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, γίνεται COVID-19 test και αν βγει θετικό ενημερώνεται άμεσα ο ΕΟΔΥ για δήλωση του κρούσματος και παρέχονται οδηγίες αντιμετώπισής του.
  • Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει στο δωμάτιό του με την πόρτα του δωματίου κλειστή.
  • Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.
  • Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει, χορηγείται στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και του συστήνεται να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή πιει.
  • Αποφεύγεται η είσοδος στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος του προσωπικού του ξενοδοχείου ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με τυχόν ύποπτο κρούσμα.
  • Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός απορρίπτεται σε σκεπαστό κάδο απορριμμάτων και δεν ξαναχρησιμοποιείται.
  • Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού ακολουθεί πλύσιμο χεριών.
  • Η Διοίκηση λαμβάνει μέριμνα, ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στο προσωπικό του ξενοδοχείου επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων: σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών, χαρτομάντιλα, απλές χειρουργικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, θερμόμετρα, σακούλες απορριμμάτων, υγρά καθαρισμού επιφανειών.

Εάν ένας εργαζόμενος πληροί τα κριτήρια του ορισμού κρούσματος COVID-19, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

  • Ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί άμεσα με τον ΕΟΔΥ για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του.
  • Συνιστάται στο ύποπτο κρούσμα να παραμείνει σε συγκεκριμένο χώρο με την πόρτα του δωματίου κλειστή.
  • Σε ασθενή, που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχα, φτέρνισμα, καταρροή), χορηγούνται άμεσα απλή χειρουργική μάσκα και χαρτομάντηλα.
  • Γίνεται έρευνα για πιθανή έκθεση άλλων εργαζομένων ή πελατών και ζητείται να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
  • Γίνεται απολύμανση όλων των επιφανειών με έμφαση στους χώρους εργασίας και στον εξοπλισμό που χρησιμοποίησε το πιθανό κρούσμα.

Καθαριότητα και Απολύμανση Δωματίου Ασθενούς

  • Καλός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών, που αγγίζει συχνά ο ασθενής, ιδίως αν οι επιφάνειες είναι λερωμένες με βιολογικά υγρά.
  • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια, γυαλιά και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
  • Μετά την αφαίρεση των γαντιών ακολουθεί καλό πλύσιμο χεριών.
  • Οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία > 70°).
  • Το δωμάτιο επαναχρησιμοποιείται μετά από 24 ώρες.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι τα μέτρα αυτά ενδέχεται να αλλάξουν και αυτή η σελίδα θα ενημερωθεί ανάλογα.